Back to Top

Informacije

Ukoliko si popunio/la naš obrazac, znači da si zainteresovan/a za ono što nudimo. Kako bismo bili u mogućnosti da ti prosledimo neophodne informacije i materijale, moramo da obradimo lične podatke koji si ostavio/la prilikom popunjavanja obrasca. Potrebna nam je tvoja saglasnost za obradu ličnih podataka. Saglasnost uvek možeš povući. Davanje saglasnosti je dobrovoljno, ali bez nje nećemo biti u mogućnosti da ti prosledimo tražene informacije.

Obrada tvojih podataka je neophodna kako bismo ti direktno slali marketinške informacije u vezi sa našim uslugama. Ukoliko nisi zainteresovan/a za primanje takvih informacija, uvek možeš povući svoju saglasnost, a mi ćemo prestati sa obradom tvojih podataka u ovu svrhu.

Budući da ćemo obrađivati tvoje lične podatke, trebalo bi da se upoznaš sa nekim informacijama, uklučujući prava i ovlašćenja koja imaš. Pročitaj informacije u nastavku pre nego što nam pošalješ svoje podatke.

Informacije o obradi ličnih podataka od strane kompanije Klett d.o.o

 1. Kontrolor tvojih ličnih podataka je Klett d.o.o. sa sedištem u Beogradu, Maršala Birjuzova 3-5

 2. Možeš nas kontaktirati:

  • poštom na adresu: Maršala Birjuzova 3-5, 11000 Beograd

  • na imejl adresu: office@klett.rs

  • na broj telefona: 011/33-48-384

 3. Tvoji lični podaci biće obrađivani u obimu potrebnom:

  • da bi primio/la marketinške informacije o Coders Lab-u putem elektronske pošte,

  • da bi primio/la marketinške informacije o Coders Lab-u putem telefona.

 4. Osnova za obradu tvojih lični podataka je ostvarivanje legitimnih interesa Coders Lab-a.

 5. Obrađivaće se sledeći lični podaci: adresa elektronske pošte i broj telefona.

 6. Klett je jedini primalac tvojih ličnih podataka.

 7. Tvoji lični podaci biće čuvani onoliko dugo koliko je potrebno da se izvrši svrha obrade, ali ne duže od pet godina od kraja ove kalendarske godine.

 8. Lice koje daje saglasnost za obradu svojih ličnih podataka ima pravo da:

  • zahteva od kontrolora podataka da mu omogući pristup tim podacima,

  • menja, briše ili ograničava obradu svojih ličnih podataka,

  • prenese svoje lične podatke

  • podnese žalbu nadležnom organu, odnosno Kancelariji za zaštitu ličnih podataka. U bilo kom trenutku ima pravo da uloži prigovor na obradu ličnih podataka u svrhu pružanja direktnog marketinga. Nakon što primi prigovor, Klett će prestati da obrađuje podatke u marketinške svrhe.

  • ne podleže bilo kakvim odlukama zasnovanim isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući profilisanje, što bi rezultiralo pravnim posledicama ili uticalo na sličan način na dato lice.

 9. Lični podaci obrađivani od strane kompanije Klett neće biti predmet automatskog donošenja odluka, uključujući i profilisanje.

 10. Imaš pravo da u svakom trenutku uložiš prigovor na obradu bilo kog tvog podatka u marketinške svrhe. Nakon što primi takav prigovor, Klett će prestati sa obradom tvojih ličnih podataka u marketinške svrhe.