Back to Top

Politika privatnosti

Ko smo mi

Klett izdavačka kuća doo Beograd, Maršala Birjuzova 3-5/IV, office@klett.rs, +381 11 3348 384 obrađuje vaše podatke o ličnosti..

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Klett izdavačka kuća doo Beograd prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 • Imejl adresa
 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • Adresa stanovanja

Svrha obrade i pravni osnov

Klett izdavačka kuća doo Beograd koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 • Kreiranje korisničkih naloga
 • Pružanje osnovnih usluga
 • Obrada transakcija
 • Korisnička podrška
 • Komunikacija sa korisnicima
 • Ponude novih proizvoda i usluga

Klett izdavačka kuća doo Beograd podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

 • Pristanak
 • Zaključenje ili izvršenje ugovora
 • Pristanak možete povući u svakom trenutku

Korisnici podataka

Klett izdavačka kuća doo Beograd ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

Klett izdavačka kuća doo Beograd štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 • Antivirus zaštita
 • Sistem privilegija i rola

Klett izdavačka kuća doo Beograd čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od 5 godina. U slučaju da su podaci sačuvani vašim pristankom prilikom registracije korisničkog naloga, podaci se čuvaju dok ne odlučite da vaš nalog bude obrisan.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Klett izdavačka kuća doo Beograd ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Klett izdavačka kuća doo Beograd ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Klett izdavačka kuća doo Beograd ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

 • Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
 • Pristup vašim podacima o ličnosti;
 • Ispravka vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
 • Brisanje vaših podataka o ličnosti;
 • Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
 • Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
 • Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
 • U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stavova o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Klett izdavačka kuća doo Beograd na sledeće načine:

 • Adresa: Maršala Birjuzova 3-5/IV, 11000 Beograd
 • Imejl: office@klett.rs
 • Telefon: +381 11 3348 384

Odluka o imenovanju lica za zaštitu podataka o ličnosti

Klett izdavačka kuća doo Beograd donela je odluku o imenovanju lica zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti. Odluku možete da preuzmete OVDE.

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.