Back to Top
Autor: Editorial Office

RAD U IT-U – ISPITAJTE I DRUGE POSLOVE OSIM PROGRAMIRANJA

karijera u it-uit industrijaux/ui dizajnerqa testiranjeprogramer

Dakle, hteli biste da radite u IT-u, ali mislite da programiranje nije za vas? Ne brinite! U ovoj branši postoje i druga interesantna zanimanja u kojima se možete dokazati. Na svakom projektu radi više ljudi – i svako od njih ima drugačija zaduženja i mesto u timu. Upoznajte ih i sami se uverite da za vas ima mesta u IT industriji.

ZANIMANJA U IT INDUSTRIJI

Ko je UX/UI dizajner?

UX dizajner je softverski dizajner. On ili ona su odgovorni za kvalitet softvera iz korisnikove perspektive. Oni su ti koji dizajniraju korisnikovo iskustvo od nule. Njihov cilj je da povećaju stepen zadovoljstva kod kupca koji koristi proizvod tako što će poboljšati funkcionalnost i upotrebljivost proizvoda i učiniti ga lakim za korišćenje. Na taj način će interakcija između kupca i prozvoda biti ugodna. Pre nego što se rešenje ponudi, treba ispitati potrebe korisnika i otkriti šta budući korisnik zapravo očekuje. UX dizajner treba da se postara da korisnik nakon upotrebe datog softvera (sajta, aplikacije, itd.) pomisli sledeće:

Ovo je ono što mi je trebalo! Zahvaljujući tome mogu da brže, bolje i udobnije obavim zadatak. (Softver odgovara korisnikovim potrebama.)

Ovo je bilo lako i udobno koristiti. (Softver je koristan.)

Koristiću ovo opet i preporučiću ga drugima. (Softver je zanimljiv i bolji od konkurencije.)

UX dizajner nije odgovoran za to da softver izgleda estetski privlačno. To je posao UI dizajnera.

UI dizajner je taj koji dizajnira korisnički interfejs. On ili ona su odgovorni za pripremu elemenata poput vidljive strukture stranice, menija, rasporeda sadržaja (layout), grafičkog izgleda, foto galerija, itd. Važan aspekt posla UI dizajnera je optimizacija alata koje će korisnik upotrebljavati na sajtu ili u aplikaciji – kontrolnog panela, navigacije, pa i spoljne ili elektronske tastature.

Šta radi tester softvera?

DTestiranje softvera je proces koji, u zavisnosti od firme i odabrane metodologije dizajna, može biti implementiran u različitim fazama rada na projektu. Rezultat testiranja je prepoznavanje i eliminacija potencijalnih grešaka i nedostataka. Testeri pokušavaju da predvide sve načine na koje bi aplikacija ili sistem mogli da budu korišćeni i sve što bi moglo da ne funkcioniše kako treba. Manuelni testeri ne moraju i sami da programiraju, ali trebalo bi da razumeju rad algoritama i da pruže programerima konkretne informacije o radu aplikacije. Postoji razlika između manuelnih i automatskih testera. Oni prvi ručno proveravaju softver kako bi našli greške. Tokom rada se oslanjaju na tehničke specifikacije, opisuju slučajeve i test scenarije. Automatski testeri, s druge strane, pišu skripte i programe koji automatizuju manuelno testiranje.

Poslovni analitičar na IT projektu

Analitičari se staraju da IT projekti donose vrednost organizaciji, rešavaju tekuće probleme ili povećavaju ukupnu efikasnost. Njihova uloga počinje od analize klijentovih potreba, sakupljanja i dokumentovanja zahteva i stvaranja plana projekta, pa do dizajniranja rezultirajućeg tehnološkog rešenja. Poslovni analitičari moraju razumeti tehnologiju, ali im nije neophodna diploma iz srodnih oblasti. Oni su posrednici koji učestvuju u razgovorima i sa inženjerima, i sa menadžerima, i sa krajnjim korisnicima. Stoga im je neophodno sveobuhvatno znanje iz različitih oblasti.

Grafički dizajneri u IT-u

Dizajner kompjuterske grafike je osoba čiji je posao da pravi različite vrste digitalnih grafičkih materijala. Oni se mogu starati za pripremanje vizualizacija za klijenta, kao i za pravljenje maketa i prototipa. Takođe mogu napraviti dizajn za grafički interfejs, bilo za čitavu aplikaciju, bilo za sajt, a koje će potom programeri rekreirati u programskom kodu.

Šta radi projektni menadžer?

Ova pozicija se ponekad zove i projektni koordinator. Ne treba je brkati sa vlasnikom proizvoda (product owner). Projektni menadžer upravlja projektom koji organizacija sprovodi, i bavi se širokim spektrom aktivnosti: određuje obim posla, delegira pojedinačne zadatke, informiše projektni tim. On ili ona su osoba koja upravlja čitavim projektom sa IT strane. Projektni menadžer takođe prati vremenski i finansijski napredak projekta. Dobar projektni menadžer ima znanje i veštine iz više oblasti – projektni menadžeri često imaju programersku/tehničku pozadinu. Ali takođe imaju dobre „meke veštine“, poput komunikacije, kao i svestran, fleksibilan pristup.

Ko su CTO (Chief Technical Officer) i CIO (Chief Information Officer)?

CTO/CIO je osoba koja je odgovorna za sva tehnološka pitanja u firmi. On ili ona nadgleda firmine tehnološke resurse i odgovorna je za razvoj firme na tehnološkom planu. Danas je uloga IT-a postala toliko važna u biznisu da se za CTO-a/CIO-a često kaže da je ključni učesnik u zacrtavanju strateških ciljeva organizacije. To je osoba koja je odgovorna za implementaciju tehnologija koje poboljšavaju protok informacija i upravljanje sistemima. Obično ostavljaju tehničke odluke zaposlenima koji su na nižim pozicijama, koji bolje znaju pojedinosti o datom problemu, dok se oni bave postavljanjem ciljeva koji se tiču IT menadžmenta i usaglašenosti sa budžetom.

IT INDUSTRIJA NUDI ČITAV NIZ INTERESANTNIH ZANIMANJA

Postoji mnoštvo zanimljivih pozicija koje vas čekaju u IT-u! Projekti zahtevaju i tehničke i meke veštine. Ne morate programirati da biste postali deo ovog sveta. IT je jedna od industrija koje najbrže rastu, i potrebni su joj stručnjaci raznih vrsta. Ovaj svet pun prilika vas čeka!

Pogledajte koje obuke programiranja smo pripremili u Coders Labu.


Najnovije vesti: