Back to Top
Autor: Anna

QA testiranje: Manuelno vs automatsko testiranje

Šta su prednosti i mane manuelnog i automatskog testiranja, kada je je bolje koristiti manuelno a kada je bolje automatizovati proces testiranja? 

Kada se tek upoznaješ sa svetom IT-a može biti zbunjujuće razumeti mnoge termine koji se često koriste. Razumevanje “šta je šta” ti može pomoći da izabereš pravi karijerni put za tebe. U ovom članku ćemo objasniti koje vrste testiranja softvera postoje, njihove razlike, kao i prednosti i mane. Nadam se da će ti članak biti koristan a za sva pitanja budi slobodan/na da kontaktiraš naše savetnike za obuke. 

Pojmovi kao što su QA testiranje, testiranje softvera, manuelno testiranje, automatsko, automatizovano testiranje često se koriste naizmenično ali je važno razumeti na šta se odnose. 

QA testiranje (Quality Assurance testiranje) ili testiranje softvera je proces osiguranja kvaliteta softvera kroz planiranje, implementaciju i praćenje različitih aktivnosti koje garantuju da proizvod ispunjava određene standarde kvaliteta. Dva glavna tipa testiranja koje se koriste u industriji su manuelno i automatsko testiranje.

Manuelno testiranje je proces u kojem testeri ručno izvršavaju testove na softverskoj aplikaciji bez korišćenja automatizovanih alata. Testeri koriste različite tehnike za identifikaciju grešaka i nedostataka.

Automatsko testiranje (ili automatizovano testiranje) je proces korišćenja softverskih alata ili programskih jezika za kreiranje test skripti koje će automatski izvršavati testove na softverskoj aplikaciji. Test skripte se pišu kako bi se automatski verifikovalo da aplikacija radi ispravno.

Obe metode QA testiranja imaju svoju primenu u testiranju softvera, kao i prednosti i mane, a razumevanje ovih razlika može pomoći timovima da odaberu najbolji pristup za svoje projekte.

Primena Manuelnog Testiranja

Testiranje korisničkog interfejsa (UI): Manuelno testiranje omogućava testerima da procene izgled i osećaj aplikacije, uključujući izgled elemenata, navigaciju i korisničko iskustvo.

Ad-hoc testiranje: Ova vrsta testiranja uključuje neformalno i nenajavljeno testiranje, gde testeri koriste svoju intuiciju i kreativnost da otkriju neočekivane greške.

Testiranje upotrebljivosti: Manuelni testeri mogu direktno komunicirati sa aplikacijom kao krajnji korisnici, pružajući povratne informacije o upotrebljivosti i zadovoljstvu korisnika.

Istraživačko testiranje: Testeri slobodno istražuju aplikaciju bez unapred definisanih skripti, što omogućava otkrivanje nepredviđenih problema.

Regresiono testiranje: Iako se može automatizovati, regresiono testiranje se ponekad radi ručno za manje promene ili kada je potrebno posebno prilagođeno testiranje.

Primene Automatskog Testiranja

Regresiono testiranje: Idealno za automatizaciju, jer omogućava brzu i efikasnu proveru da li nove promene u kodu nisu negativno uticale na postojeće funkcionalnosti.

Testiranje performansi: Automatski alati mogu simulirati hiljade korisnika i merenja performansi sistema pod opterećenjem, uključujući brzinu, skalabilnost i stabilnost.

Unit testiranje: Testiranje pojedinačnih jedinica ili komponenti koda može se lako automatizovati, osiguravajući da svaki deo funkcioniše ispravno sam za sebe.

Integraciono testiranje: Automatski testovi mogu proveriti kako različiti moduli rade zajedno, otkrivajući probleme u integraciji.

Neprekidna integracija i dostava (CI/CD): Automatizovano testiranje je ključno za CI/CD procese, omogućavajući timovima da često i sigurno objavljuju promene u kodu.

Prednosti i mane maneulnog i automatskog testiranja.

Manuelno Testiranje

Prednosti:

Lako prilagodljivo: Manuelno testiranje omogućava testerima da lako prilagode svoj pristup i testiraju specifične scenarije koji mogu biti teže automatizovati.

Intuitivno i kreativno: Testeri koriste svoju intuiciju i kreativnost za otkrivanje neočekivanih grešaka, što može biti teško programirati u automatizovanim testovima.

Koristan za UI testiranje: Manuelno testiranje je idealno za procenu korisničkog interfejsa (UI) i korisničkog iskustva (UX), jer može uključiti subjektivne aspekte koje automati ne mogu lako prepoznati.

Mane:

Vremenski intenzivno: Manuelno testiranje može biti vrlo vremenski zahtevno, posebno za velike i kompleksne aplikacije.

Mogućnost ljudskih grešaka: Ljudski faktori mogu dovesti do grešaka u testiranju, kao što su previdi ili nedovoljno detaljno testiranje.

Ograničena skalabilnost: Kako aplikacija raste, manuelno testiranje može postati teško skalabilno i neefikasno.

Automatsko Testiranje

Prednosti:

Brzina i efikasnost: Automatsko testiranje može brzo izvršiti veliki broj testova, što ubrzava proces testiranja i omogućava brže plasiranje proizvoda.

Ponovljivost: Test skripte se mogu ponavljati koliko god puta je potrebno, što osigurava doslednost i pouzdanost rezultata.

Manji trošak na duge staze: Iako inicijalna investicija može biti visoka, automatizovano testiranje može smanjiti ukupne troškove testiranja na duge staze smanjenjem vremena potrebnog za manuelne testove.

Mane:

Visoki početni troškovi: Razvijanje i održavanje automatizovanih testova može biti skupo i zahtevati specijalizovane veštine.

Ograničenja u kreativnosti: Automatizovani testovi prate predefinisane skripte i ne mogu se prilagoditi neočekivanim scenarijima kao što to može manuelno testiranje.

Potrebno održavanje: Automatizovani testovi zahtevaju redovno održavanje i ažuriranje kako bi ostali relevantni s promenama u kodu.

Izbor između manuelnog i automatskog testiranja zavisi od specifičnih potreba projekta, resursa i ciljeva tima. U idealnom slučaju, kombinacija oba pristupa često donosi najbolje rezultate, koristeći manuelno testiranje za kreativne i složene scenarije, dok automatizovani testovi osigurava brzinu i efikasnost za rutinske i ponovljive zadatke. Na taj način, timovi mogu osigurati visoku kvalitetu softvera uz optimalno korišćenje vremena i resursa.

Šta odabrati kao karijeru, manuelno ili automatsko testiranje? 

Ovo je jedno od najčešćih pitanja koje dobijamo. Idealno je da poznaješ oba tipa testiranja. To će povećati tvoje šanse na tržištu rada i omogućiti ti više prilika. Međutim, važno je imati na umu da je poznavanje manuelnog testiranja je osnova za automatsko testiranje.Kroz učenje manualnog testiranja učiš i osnove testiranja, šta je potrebno testirati, šta se može testirati, kako kreirati test slučajeve, isplanirati proces testiranja i koje testove automatizovati. Stoga, ukoliko tek ulaziš u IT svet ili nisi siguran/na da li je tesiranje za tebe, najbolje je da se odlučiš za manuelno testiranje.   

Poznavanje manuelnog testiranja je osnova za automatsko testiranje. Ukoliko poznaješ logiku testiranja i imaš znanja iz testiranja možeš proceniti koji test je potrebno i moguće sprovesti automatski. Onda ti je samo potrebno znanje i automatskog testiranja koje se izvršava uz pomoć programiranja, ili kolega koji je zadužen za automatsko testiranje.

Ukoliko nemaš predznanja kada je u pitanju testiranje softvera, učenje automatskog testiranja će ti biti veoma zahtevno. Dok ukoliko imaš znanje manuelnog testera, automatsko je neuporedivo lakše savladati. Većina poslova za automatske testere podrazumeva da kandidati poznaju manuelno testiranje. 

Ukratko, učenjem automatskog testiranja naučićeš kako da automatizuješ testiranje, dok ćeš učenjem manuelnog testiranja naučiti šta da automatizuješ.

Kako postati QA tester?

Najbrži i najlakši način za sticanje potrebnih znanja je završavanje kursa ili obuke. Prilikom odabira obuke važno je obratiti pažnju na sam program (da li obuhvata učenje svih potrebnih alata) i na odnos prakse i teorije. Teorija je nezaobilazna, ali praksa i rad na stvarnim projektima će te adekvatno pripremiti za posao Manuelnog testera. Važno je i pitanje da li ti je važno da imaš podršku tokom učenja ili preferiraš samostalno učenje. 

Mi u Coders Lab-u verujemo da je učenje uz podršku mentora i predavača najbrži način da se savlada potrebno znanje. Sve obuke su namenjene i potpunim početnicima ali i onima koji imaju osnovna znanja ali žele da ih unaprede. Materijali se redovno ažuriraju kako bi bili u skladu sa zahtevima poslodavaca i kako bismo polaznicima pružili relevantna znanja.

Časovi su onlajn ali u stvarnom vremenu, pa ti je predavač dostupan odmah za sva pitanja. Sva  predavanja snimamo i snimci su ti dostupni i nakon završetka obuke. Kroz celu obuku imaš neograničenu podršku mentora, koji je tu da pojasni sve nedoumice i da ti pomogne u procesu učenja. 

Pogledaj više o Manual tester obuci

Pogledaj više o Automated tester obuci

 

Potrebno ti je više informacija o obukama? Kontaktiraj Saru, našeg savetnika za obuke i ona će rado odgovoriti na sva tvoja pitanja!

Sara Dimitrijević

Savetnik za obuke

 sara.dimitrijevic@coderslab.rs

+381 66 804 8281 

 


Najnovije vesti: